Kerstin Bober

Grafik | Comic | Text

Banditomaus

Stoffwechsel — Kerstin Bober am 19. Januar 2013  

Skizzenbuch — Kerstin Bober am 4. Januar 2013  

Frohes neues Jahr und schweinemäßig viel Glück Euch allen!!!!!!!!!

Stoffwechsel — Kerstin Bober am 2. Januar 2013