Kerstin Bober

Grafik | Comic | Text

Fröhliche Weihnachten!!!

Grafik — Kerstin Bober am 23. Dezember 2013  

x-mas

Das Haus vom Nikolaus!

Fotos — Kerstin Bober am 6. Dezember 2013  

nikolaushaus

An Tagen wie diesen …

Skizzenbuch — Kerstin Bober am 1. Dezember 2013  

vogel